I princippet kan alle få internet hos os. Dog er der nogle betingelser, der skal opfyldes: Du skal kunne ”se” en af vores master, der skal være fri udsigt til masten, og der må højest være 8 kilometer til masten. Hvis et firma ønsker en større forbindelse, kan det også lade sig gøre. I så fald bruger vi alternativt udstyr og kan række helt op til 50 kilometer fra masten. Der findes ingen faste priser på en sådan forbindelse, men ring gerne og hør nærmere.

Vi kan også være behjælpelig med fiberforbindelser til boligblokke, firmaer og andre.

Du kan også ved hjælp af denne interresstilkendegivelse, som kan printes ud, gøre så vi bliver opmærksom på dit område. Og jo flere der er i samme område, jo større chance er der for vi kommer ud i det område.

Hvis du ønsker muligheden for at blive koblet på Lollands.net, kan du udfylde og sende interessekortet nederst på siden.

Ved at udfylde kortet får du ikke en garanti for, at vi etablerer os i dit område, men vi tager din henvendelse med i planlægningen af nye etableringsområder.

Hvis du repræsenterer en antenne-, bolig- eller grundejerforening, hører vi også meget gerne fra dig. Du er naturligvis også velkommen til at kontakte os på telefon 54 60 70 16, eller sende en mail til info@sb-service.dk